Předvolební sliby v Hradci lákají na dokončení stadionu i levnější MHD

O místo primátora v Hradci usiluje patnáct lídrů
O místo primátora v Hradci usiluje patnáct lídrů | autor: hradeckralove.cz

Pouhé dva dny zbývají do začátku podzimních komunálních voleb. V pátek, přesně ve 14 hodin, se otevřou volební místnosti a lidé budou moci hodit hlas svým favoritům. Volební místnosti se nadobro uzavřou v sobotu úderem druhé hodiny odpolední. Někteří voliči už jsou rozhodnutí, koho by chtěli na hradeckém magistrátu, někteří však stále ještě váhají. Pro ně přinášíme průřez předvolebními sliby patnácti hradeckých politických stran, hnutí a sdružení. Svůj hlas pak můžete přidat i v naší "volební" anketě

V Hradci Králové letos kandiduje rekordní počet stran, hnutí či sdružení. Je jich rovných patnáct. Někteří jsou již politickými matadory, jiní úplnými nováčky. Co lidem slibují? Vybírali jsme zajímavé body z jejich volebních programů, politické strany jsme seřadili podle pořadového čísla, které si do voleb vylosovali.

 

1. Česká strana sociálně demokratická

Sociální demokraté chtějí v krajském městě zabránit rozprodávání městského majetku, rádi by také změnili parkovací systém ve městě a vyřešili nedostatek parkování na sídlištích. „Přiblížíme služby MHD více potřebám občanů. Nepodpoříme jakoukoliv redukci linek MHD ani další zdražení jízdného. K odvedení tranzitní dopravy z města budeme aktivně podporovat především dostavbu D11/R11, R35 a Severní tangenty,“ píše se v plánech ČSSD, kterou v Hradci reprezentuje Milan Jaroš.

ČSSD se chce také zaměřit na pracovní příležitosti občanů. „Vytvoříme podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí a zaměstnanosti ve městě s rostoucí nabídkou pracovních příležitostí.“

2. Hradecký demokratický klub

V čele Hradeckého demokratického klubu stojí současný primátor města Zdeněk Fink. Otevřené sdružení královéhradeckých občanů má na programu například vznik nových pracovních míst, rozšíření a modernizaci kamerového systému, podporu kultury nebo kvalitní péči o seniory.

Sdružení chce rovněž investovat do dopravy. „Zelená linka zdarma v centru města a Hradečáci nad 70 let jízdné zdarma,“ má v plánech Hradecký demokratický klub. Svým voličům slibuje také to, že se zaměří na parkování ve městě. V plánu jsou otevřená dvoupodlažní parkoviště na sídlištích zdarma, vyřešené parkování u fakultní nemocnice nebo odkup části ISP a tím získání většího vlivu a zisku pro město. Fotbalový stadion by se měl podle sdružení rekonstruovat postupně a v režii města, opravit by se mělo také Velké náměstí.

3. Otevřená radnice pro Hradec Králové s Úsvitem přímé demokracie

Hnutí jehož lídrem je Vítězslav Janků kandiduje v komunálních volbách v Hradci Králové úplně poprvé. Ve volbách hodlá prorazit s programem, který mluví o větší účasti občanů na správě města, o podpoře malých a středních podniků nebo o větší pozornosti pro sportovní aktivity ve městě.

4. Komunistická strana Čech a Moravy

KSČM v Hradci Králové prosazuje účelné využívání městského majetku jako doplňkového zdroje příjmů pro město, zodpovědné a veřejně kontrolované hospodaření s městským majetkem a také omezení rozprodávání a rozkrádání městského majetku. Na první místě kandidátky stojí Lubomír Štěpán.

Mezi investiční priority strany patří výstavba sociálních bytů, záchytná parkoviště, rekonstrukce městského bytového fondu, fotbalový stadion a další sportoviště ve městě, rekonstrukce Starého města nebo třídy Karla IV.

5. Hradec náš Domov

Kandidát do komunálních voleb s číslem pět je Hradec náš Domov. Slibuje více peněz pro Hradec i hotový fotbalový stadion. Změnit hodlá také systém parkování, kdy by se měla opět zavést přenositelnost parkovacích karet.

Hradec náš Domov, který má na prvním místě kandidátní listiny Josefa Peteru, slibuje také snížit odvod daně z nemovitosti o jednu třetinu. Cizí mu není ani sociální politika. „Vybudujeme hospic pro seniory, dále rozšíříme kapacitu domů pro seniory, ale budeme podporovat i domácí pečovatelské služby.“

6. Strana svobodných občanů (Svobodní)

Svobodní postavili v Hradci na první místo kandidátní listiny Jakuba Frydrycha. „Díky vyrovnanému rozpočtu a předcházení dluhům lze například snížit daň z nemovitosti na minimální hranici nebo zrušit poplatek z ubytovací kapacity. Zefektivněním provozu MHD lze docílit snížení nákladů a za ušetřené prostředky zrušit například poplatky za komunální odpad,“ slibují před volbami svým voličům Svobodní.

7. ANO 2011

Hnutí ANO jde do podzimních voleb s programem, který chce v Hradci Králové prosadit lepší parkovací systém, podpořit startovací byty pro mladé rodiny a sociálně slabé nebo zvýšit počet míst ve školkách a v jeslích.

„Budeme prosazovat aktivnější jednání města se zvýšením vlivu na chod společnosti ISP s cílem korigovat ceny parkování ve městě a vyloučit roli parkovacího systému jako brzdy rozvoje podnikání. Budeme hledat plochy pro další parkovací místa,“ tvrdí strana před volbami.

Dalším bodem, o který se chce například zasadit, je dokončení fotbalového stadionu. „Budeme prosazovat variantu, která bude mít nejpozitivnější dopad na občany, rozpočet města a fungování fotbalového klubu. Zachování první ligy v Hradci Králové bude jedním z hlavních cílů.“ Hnutí ANO, jehož hradeckým lídrem je Václav Víška, chce rovněž podpořit dostavbu dálnice D11 do Hradce a dál do Polska.

8. Změna pro Hradec a Strana zelených s podporou Pirátů

Jedním z klíčových bodů volebního programu uskupení je péče o životní prostředí, revitalizace opuštěných budov a ploch, podpora je slíbená také cyklistům. „Budeme podporovat systematické budování a propojování cyklostezek a zlepšování podmínek pro cyklisty ve městě, včetně realizace potřebné infrastruktury.“

Změně pro Hradec, která má na prvním místě kandidátní listiny Adama Zárubu, se nezamlouvá také současný systém parkování. „Bude-li to po právní stránce schůdné, vyvineme maximální úsilí o to, aby parkovací systém přešel zpět pod správu města a poplatky z parkovného byly příjmem města či jeho organizace a sloužily ke zlepšování stavu komunikací ve městě i vlastního parkovacího systému a k podpoře ekologicky šetrných způsobů dopravy.“

9. Doma v Hradci

V krajském města kandiduje také hnutí Doma v Hradci, jehož čele stojí Jan Hýsek. Hnutí hodlá urychlit rekonstrukce Velkého náměstí, zdemolovaných ulic, chodníků, podchodů a dalších objektů v centru města. Zaměřit se chce také na parkování. „Budeme požadovat radikální úpravu nebo zrušení stávající, pro město nevyhovující, smlouvy o systému parkování s ISP a hledat jiné řešení parkování,“ vzkazuje svým voličům Doma v Hradci.

„Vyvineme maximální úsilí k dostavbě dálnice D11 do HK a jejímu pokračování. Stojíme o aktivní účast na všech projektech podporujících vyvedení tranzitní dopravy z města, podpoříme efektivní řešení úprav silnic vyšší třídy protínajících město a jeho bezprostřední okolí,“ uvádí také program hnutí.

10. TOP 09

TOP 09 slibuje svým hradeckým voličům, že bude pokračovat v regulační roli parkovacího systému. „V centrální části města upřednostňujeme parkování rezidentů a krátkodobé parkování návštěvníků. Podpoříme také výstavbu dalších parkovacích domů. Například navržený parkovací dům u Fakultní nemocnice HK by výrazně zlepšil situaci s parkováním pro její návštěvníky i zaměstnance,“ má v programu politická strana.

„Posílíme roli MHD zefektivněním provozu, podpoříme rozšíření trolejbusových tras na úkor použití autobusů na nejvytíženějších trasách. Podporujeme také postupné zavádění autobusů na elektrický pohon, které budou do budoucna šetřit životní prostředí i náklady na dopravu,“ slibuje TOP 09, na jejímž první místě stojí v Hradci Králové náměstek primátora Jindřich Vedlich. V případě volebního úspěchu plánuje „topka“ velké investice. Například do oprav Gayerových a Vrbenského kasáren, Severních teras a Velkého náměstí.

11. Koalice pro Hradec

Silně sociálně zaměřený program má Koalice pro Hradec, kterou vede náměstkyně primátora Anna Maclová. Koalice složená z KDU-ČSL a nestraníků má v plánu, že se z Hradce stane město přátelské rodině. „Zajistíme dostatek míst v jeslích a mateřských školách, vítáme činnost mateřských center a dalších alternativ práce s dětmi, podpoříme spolkovou činnost,“ plánuje Koalice pro Hradec.

Vybudovat chce také bydlení pro seniory typu Harmonie a zajistit dostatečnou síť sociálních služeb. V plánu jsou velké proměny města: Oblast Gayerových a Vrbenského kasáren, třída Karla IV., Gočárova třída, oblast bývalé koželužny v Kuklenách, nábřeží Orlice od Moravského mostu po lávku, oblast kolem kongresového centra Aldis a třída Edvarda Beneše.

„Jsme pro častější přítomnost strážníků ve všech lokalitách včetně okrajových částí města, usilujeme o omezení hazardu, zákaz podomního prodeje,“ říkají další body programu.

12. Hradečtí patrioti

V čele nováčků těchto voleb s názvem Hradečtí patrioti stojí František Řehounek. Strana pro sport, zdraví a kulturu apeluje na výstavbu nového fotbalového stadionu, oživení Velkého a Malého náměstí, bezpečné město i pomoc dobrovolným trenérům.

„Chceme prosazovat daleko větší pravidelnost v jízdních řádech a takové úpravy linkového vedení a některých tarifů, které budou lépe vyjadřovat potřeby cestujících. Naší prioritou je výstavba Severní tangenty. Zároveň budeme všemožně podporovat urychlení realizace I/35, jakožto jižní obchvat města,“ uvádí program patriotů.

13. Volba pro město

O křeslo primátora bude za Volbu pro město usilovat Alexandr Hrabálek. „Budeme silně podporovat směřování investičních aktivit do již urbanizovaných území – tedy revitalizaci brownfields. Zároveň však město musí mít připraveny vhodné nové plochy pro rozvoj a také příslušnou dopravní infrastrukturu. Chceme zlepšit funkčnost městské policie v oblasti veřejného pořádku a potírání drobné kriminality a zlepšit koordinaci její činnosti s Policií ČR,“ má ve svých plánech Volba pro město.

Sdružení silně apeluje na podporu kultury ve městě, zaměřit se chce také na pokračování výstavby dálnice D 11, dokončení dálničního napojení a výstavbu rychlostní silnice R35 v dalších úsecích tak, aby bylo možné realizovat alespoň provizorní jižní obchvat města.

14. Občansko demokratická strana

Program občanských demokratů si zakládá na tom, aby se lidem v Hradci dobře žilo. Slibuje tak, že děti do 15 let a senioři nad 70 budou mít MHD zdarma, výrazně se zvýší počet městských strážníků, podpoří se také vznik firemních školek. „Zasadíme se o vznik dalších ploch pro trávení volného času – například sportovišť pro sporty jako je florbal, hokejbal nebo kinbal pro všeobecnou pohybovou gramotnost,“ slibuje ODS v čele s náměstkem primátora Martinem Soukupem.

Hradecká ODS by ráda pokračovala v rekonstrukci Benešovy třídy, v plánu je také oprava Velkého náměstí. „To vše s důrazem na takové povrchy chodníků, které umožňují pohodlnou chůzi našich žen a dívek,“ zmiňuje program, kterýpodporuje také výstavbu fotbalového stadionu.

Změnit by se měl i parkovací systém. „Vyjednáme bezplatné parkování na 30 minut v abonentních zónách, upravíme poměr mezi parkovacími kartami pro rezidenty a hosty v těchto zónách, zkrátíme dobu placeného parkování v sobotu jen do 12 hodin.“

15. Starostové a nezávislí pro Hradec Králové

Starostové a nezávislí pro Hradec Králové mají ve svém čele Denise Doksanského. Uskupení jde do komunálních voleb s několika jasnými hesly. Apeluje například na otevřenou a průhlednou správu města, jasné ne říká obchodnímu centru na místě plánovaného malšovického stadionu. Peníze z parkování by podle „STANu“ měly jít do městské pokladny, nikoliv firmě ISP.

 

 

Přidejte si nás na Facebook a dozvíte se včas o aktuálním dění v Hradci Králové!Chcete vědět co se dělo přesně před rokem?

Navštivte naší Kroniku dění v Hradci Králové a dozvíte se nejen co se dělo ve městě a o čem se psalo, ale také teplotní minima a maxima, či jaké se konaly kulturní akce.

Zobrazit zpravodajství před rokem, dvěma, třemi, čtyřmi, pěti lety.

Komentáře ke článku

Přidat komentář ke článku

K tomtuto článku zatím nebyl vložen žádný komentář.
Váš názor nám není lhostejný, podělte se o něj také s ostatními uživateli a napište první komentář.

Vložit nový komentář

(nebude zveřejněn)
(nepovinné)

Přečtěte si také

Hala Slavie bude patřit městu. To do ní investuje desítky milionů

Každoročně město Hradec Králové přispívá klubu TJ Slavia na provoz a nutné opravy její haly v Orlické kotlině, největšího sportovního zařízení tohoto druhu v republice. V roce 2018 město poskytlo dotaci téměř jedenáct milionů korun na novou palubovku. Nyní je potřeba za zhruba…
Čtěte více

Přes letní prázdniny chce město opravovat dvě hradecké školky

Hradecké mateřské školy Lužická a Třebechovická čeká v červnu zahájení stavebních úprav budov. Budovy se dočkají zateplení i nových střech. Práce na obou školách město dohromady vyjdou na více než 19,4 milionu korun. Hotovo by mělo být čtyři měsíce po zahájení oprav.  
Čtěte více

Secesní kiosky u mostu jsou již téměř opraveny, hledá se do nich nájemce

Dva secesní kiosky, na jižní a severní straně, na hradeckém Pražském mostě čekají na nové nájemce. Zatímco ten na Eliščině nábřeží je těsně před dokončením a výběrové řízení bude v polovině března vypsáno, nájemce do kiosku na Tylově nábřeží už se aktivně hledá. Budou muset…
Čtěte více
Mohlo by se hodit
Doporučujeme